Tisztelt Elnökségi Tagok!

Az ENVIENTA Egyesület tisztségviselőinek megbízása a bejegyzési végzés szerint három évre szólt és 2023. május 20-án megszűnt. Az új tisztségviselők megválasztására az Egyesület közgyűlése jogosult.  

Az egyesületi közgyűlés összehívása az alapszabály értelmében az Elnökség feladata.

Kérem a tisztelt elnökségi tagokat, hogy feltétlenül vegyenek részt – személyesen vagy online – az Elnökség 2023. július 24-én 17.00 órakor kezdődő ülésén, lehetővé téve, hogy az Egyesület Közgyűlését 2023. augusztus 7-én  17.00 órakor megtarthassuk.

Az Elnökség ülését az Egyesület székhelyén (1093 Budapest Pipa utca 2b, 3. emelet 15 b.) tartjuk.

Kérem, hogy aki az ülésen online kíván részt venni 3 nappal az ülés előtt, legkésőbb 2023. július 14-ig szíveskedjen ezt e-mailben / írásban jelezni. 

Az Elnökség ülésén a következő napirendi pontokat javaslom megvitatni és azokról döntést hozni:

1/ Beszámoló az egyesületi tevékenységről – tervezet mellékelve

2/ Beszámoló a bevételek felhasználásáról (tagdíjak, pályázat) – tervezet mellékelve

3/ Tag nyilvántartás áttekintése, felvételi kérelmek elbírálása és a megújított tagnyilvántartás elfogadása – tervezet mellékelve

4/ Javaslat az Egyesület Alapszabály és az Elnökség működésének módosításra – tervezet mellékelve

5/ Az Egyesületi GDPR szabályzat elfogadása – tervezet mellékelve

6/ Egyebek

Az Alapszabály 19. pontja szerint az Elnökség akkor határozatképes „ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van”. Amennyiben a 2023. július 24-én 17.00 órára összehívott ülés határozatképtelen lenne, az Elnökség megismételt ülését 2023. július 24-én 17.15 órától tartja, amely az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

Kérem az Elnökség tisztelt tagjait, hogy a jelen meghívó átvételét, illetve személyes vagy online részvételi szándékukat szíveskedjenek e-mailben visszaigazolni.

Budapest, 2023. július 8.

Üdvözlettel:

Veress József
Az ENVIENTA Magyarország Egyesület elnöke

A szerzőről

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Ezen kívül pedig egy gyorsan növekvő, fenntartható, költséghatékony, non-profit, decentralizált és holisztikus társadalmi-gazdasági modell. Az Envienta Spanyolországban bejegyzett, nonprofit szervezet.

Kapcsolódó bejegyzések

Válaszolj