Tisztelt Egyesületi Tagok!

Az ENVIENTA Egyesület tisztségviselőinek megbízása a bejegyzési végzés szerint három évre szólt és 2023. május 20-án megszűnt. Az új tisztségviselők megválasztására az Egyesület közgyűlése jogosult. 

Az egyesületi közgyűlés összehívása az alapszabály értelmében az Elnökség feladata. Az Elnökség 2023. július 24-én 17.00 órakor tartott ülésén az Egyesület Közgyűlését

2023. augusztus 7-én 17.00 órára hívta össze.

A Közgyűlést az Egyesület székhelyén (1093 Budapest Pipa utca 2b, 3. emelet 15 b.) tartjuk.

Kérem, hogy aki az ülésen online kíván részt venni 3 nappal az ülés előtt, legkésőbb 2023. augusztus 4-ig szíveskedjen ezt e-mailben / írásban jelezni.[1]

Az Elnökség a Közgyűlésen a következő napirendi pontokat javasolja megvitatni és azokról döntést hozni:

1/ Beszámoló az egyesületi tevékenységről

2/ Pénzügyi beszámolók és 2023. évi költségvetési tervezet elfogadása

3/ Javaslat az Egyesület további tevékenységének fő irányaira

4/ Javaslat az Egyesület Alapszabály és az Elnökség működésének módosításra

5/ Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása

6/ Egyebek

Az Alapszabály X.5. pontja szerint: „A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.”

Amennyiben a 2023. augusztus 7-én 17.00 órára összehívott ülés határozatképtelen lenne, a Közgyűlés megismételt ülését – összhangban az Alapszabály vonatkozó rendelkezésével – 2023. augusztus 10-én 17.00 órától tartja, amely a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes.

Kérem az Egyesület tisztelt tagjait, hogy szíveskedjenek visszaigazolni a jelen meghívó átvételét, illetve személyes vagy online részvételi szándékukat az alábbi két címre küldött e-mailben:

veress.jozsef@yahoo.com

timea.gyorke@envienta.org

Budapest, 2023. július 24.

Üdvözlettel:

Veress József
az ENVIENTA Magyarország
Egyesület elnöke

Mellékletek:

1/ Beszámoló az egyesületi tevékenységről

 2/ Pénzügyi beszámolók | 2021 | 2022 | 2023 | és 2023. évi költségvetési tervezet elfogadása

3/ Javaslat az Egyesület további tevékenységének fő irányaira

4/ Javaslat az Egyesület Alapszabály és az Elnökség működésének módosítására 

5/ Az elnökség határozatai

A szerzőről

Az Envienta közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek nyílt forrású megosztását teszi lehetővé. Ezen kívül pedig egy gyorsan növekvő, fenntartható, költséghatékony, non-profit, decentralizált és holisztikus társadalmi-gazdasági modell. Az Envienta Spanyolországban bejegyzett, nonprofit szervezet.

Kapcsolódó bejegyzések

Válaszolj