A torinói Intesa Sanpaolo World Headquarters innovációs központban megrendezésre került Network Society Világkongresszus a kormányzati, az ipari-gazdasági szféra, illetve a civil társadalom képviselőinek éves találkozója, ahol többek közt azon exponenciális technológiai trendek kerülnek elemzésre, melyek a társadalmi szerkezet gyors és gyökeres átalakulását idézik elő a közeljövőben. A megállíthatatlannak tűnő és az élet számos területén trendszerűen zajló decentralizáció komoly kihívás elé állítja a nemzetállamok kormányait, a gazdasági élet szereplőit, így olyan rövid távú stratégia kidolgozása vált szükségszerűvé, mely képes kezelni a paradigmaváltás okozta következményeket. Az alábbiakban az “ENVIENTA – A nyílt forrású fejlesztések holisztikus megközelítése és ökológiai hatásai” című előadás teljes szöveganyagát tesszük közzé.

Cosimo Orban:
Üdvözöljük önöket a kongresszus második felében. Első előadónk ebben a részben Kiss Gábor, aki előadásában a nyílt forrású ökológiáról fog beszélni.

Kiss Gábor:
Meghívást kaptam, hogy bemutassam folyamatban lévő projektjeinket. Közel 50 fős munkacsoportunkat képviselem. Jövőkutatókat, futuristákat, feltalálókat, mérnököket, építészeket, kertészeket, informatikusokat, közösségi média szakértőket, elkötelezett önkénteseket. Több mint 2000 regisztrált tagunk van különböző online csatornáinkon és ha nem tévedek, emberek milliói, akiknek gondolkodásmódja hasonló.

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK

Szembesülnünk kellett a szociális biztonság és a végtelen növekedés illúziójval, az óriási vagyoni különbségekkel, a pénzügyi rendszer összeomlásával, a politikai- és menekültválsággal, illetve a klímaváltozással. Talán tisztában vagyunk ezekkel a problémákkal. Mindeközben azonban tudatosabbakká váltunk, képességeink pedig adottak ahhoz, hogy életmódbeli szemléletváltást érjünk el, és megteremtsük a növekedés új alternatíváit.

Nem vagyunk ezzel egyedül. Néhány héttel ezelőtt az ENSZ felvázolta a Fenntartható Fejlődési Célokat. Általánosságban jobb életet ígérnek a bolygónkon, az éhínség felszámolásától kezdve az ökoszisztéma megóvásáig. Nos ez nagyszerű, de sokan azért elég szkeptikusak a megvalósítást illetően. Vannak problémák, melyek nem oldhatók meg kizárólag globális, vagy nemzeti kormányzati szinten, különösen nem piacgazdasági keretek közt.

POLITIKA ÉS GAZDASÁG

Miért? A kormányok mindent átfogó törvényeket alkothatnak a számunkra, ez azonban nem elég világunk összetettségének megértése nélkül. A megoldandó feladatok egymáshoz kapcsolódnak, helyileg mégis különbözőek. Továbbá, a befolyásos érdekcsoportok sokkal nagyobb hatalommal rendelkeznek a politikában, mint maguk a választók. Egy idei Gallup felmérés az USA kormányzatát tartja a legnagyobb problémának, megelőzve a gazdasági problémákat és a munkanélküliséget.

Nézzük a piacgazdaságot. Alapvetően fenntarthatatlan. Az elmúlt évtizedekben a növekedés mértéke elérte bolygónk ökoszisztémájának eltartóképességét. Nyilvánvalóvá vált, hogy hiányoznak belőle a visszacsatolások, melyek figyelembe veszik a véges természeti erőforrásokat. A mérvadó kapitalista gazdasági szemlélet máig hallgat a gazdasági tevékenység és a fenntarthatóság szoros kapcsolatáról.

ÖKOLÓGIAI  GONDOLKODÁS

Van azonban egy új gondolkodásmód, mely korábban egymástól elkülönült területeket olvaszt magába – kémia, biológia, mérnöki tudományok, építészet, várostervezés, informatika, társadalomtudományok – és ami egyre nagyobb kihívás elé állítja az elfogadott  közgazdasági elméleteket. Bolygónkra összetett, szimbiotikus rendszerként tekint.

Innen nézve három pillért láthatunk, amik fontossági sorrendben a következők: környezet, társadalom, gazdasági rendszer. A mi felelősségünk felismerni, ha tévúton járunk és felcseréltük a függőségi viszonyokat. Ma úgy gondoljuk, hogy a gazdasági érdekek a társadalmi érdekek elé helyezhetőek, a környezeti károk pedig csupán externáliák. Egy fenntarható világban a társadalom életfeltételeit a környezethez kell igazítsuk, akárcsak a gazdaságpolitikát, ami igenis képes kiszolgálni a társadalom szükségleteit.

A trendelemzések alapján elmondható, hogy ha meg szeretnénk menteni civilizációnkat, át kell térnünk egy harmónikus, stabil, tudományosan megalapozott, eredendően fenntartható szociális-gazdasági modellre. Ez csakúgy, mint az összes korábbi gazdasági forradalom, alulról szerveződő kezdeményezésként bontakozhat ki, ahol az emberek informálása és az értékteremtés kap kiemelt szerepet.

ENVIENTA – ALTERNATÍV ÉLETSTÍLUS

Vessünk most egy pillantást az ENVIENTA projektre. Ez nem valami radikálisan új találmány, de kézenfekvő megoldás számos problémára. Néha nagyobb hatás érhető el a pontok egyszerű összekötésével. Ez különösen igaz, ha alapvető emberi szükségletek kielégítéséről van szó. Az ENVIENTA egy gyorsan növekvő, fenntartható, költséghatékony, non-profit, decentralizált és holisztikus társadalmi-gazdasági modell.

Elsőre talán elvontnak tűnik, de egyszerűsítettünk, hogy bárki megérthesse. Kidolgoztunk egy új életstílust, a háztartásokra fókuszálva. Egy horizontális társadalmi-gazdasági modell kidolgozásához a legkisebb társadalmi egységet, az egyént, illetve a családot vettük alapul. Ahhoz, hogy modellünk idő- és költséghatékony legyen, a háztartási fejlesztéseket egy tető alá hoztuk.

Napjainkban, különösen a városokban, az élelmiszerhez, energiához, háztartási eszközökhöz, bútorokhoz, stb. való hozzáférés igen sok feltételhez kötött. Az ENVIENTA egy “csináld magad”, 21. századi, közösségi megoldáscsomag, mely tapasztalatok, erőforrások, valamint önfenntartáshoz szükséges termékek megosztását teszi lehetővé. Nyílt forrású modellként tervei szabadon letölthetőek, így garantált az átláthatóság.

Miért nyílt forrású? Ha bárki részt vehet a fejlesztésben, a közösség dinamikusan növekszik, a technológiai újítások pedig sokkal gyorsabban jelennek meg az életünkben, ellentétben a szabadalmak által védett kutatás-fejlesztési környezettel. A nyílt, open source fejlesztések kapcsán az elmúlt évek úttörői közül megemlítendő az első OSE projektet jegyző Marcin Jakubowski; az Arduino atyja, Massimo Banzi; az open source szoftver mozgalmak az 1980-as évekből; későbbről pedig Lawrence Lessig és a Creative Commons, stb..

Az open source modellben a tagok saját erőforrásaikat, kreativitásukat és tapasztalataikat osztják meg a közösséggel, ami az önkifejezés egy formája. Senki nem birtokolja a projektet vagy annak eredményeit, használata bárki számára ingyenes. A közösségi termelés alapja az együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás. Felmerült a kérdés: mi lenne, ha a különböző szakterületek legjobbjai dolgoznának azon, hogy nyílt forrásúvá tegyenek szinte mindent a háztartásban? Ez az átfogó, holisztikus szemléletmód néhány kulcsfontosságú elemre épül. Nézzük meg ezeket.

FÓKUSZBAN AZ EXPONENCIÁLIS TECHNOLÓGIÁK HÁZTARTÁSON BELÜLI ALKALMAZÁSA

Lakóhely
Egyre többen, munkájuk és jövedelmük mellett sem jutnak megfelelő lakhatáshoz. A tehetősebbek viszont innovációkat keresnek. Bárhonnan nézzük, az ENVIENTA olcsó és modern megoldásokat kínál egyének és családok számára. Építész szakemberek egyszerű és testre szabható tervrajzait tesszük szabadon elérhetővé bárki számára. Bizakodóak vagyunk a 3D nyomtatást (contour crafting) illetően is, ami a lakásépítés jövője.

Intelligens otthon
Az intelligens otthonokban, olyan szabványos csatolófelületek használata a cél, mellyel könnyen, weben keresztül, platformfüggetlenül válik elérhetővé bármely eszköz, ami kényelmünket, biztonságunkat és energiahatékonyságunkat növeli. Együttműködő partnereink nyílt forrású megoldásaikkal és termékeikkel segítik az ENVIENTA projektet.

Megújuló energia
A megújuló energia technológiák fokozatosan nyílt forrásúvá válnak. Példaként említhetőek a nyomtatható szélturbinák és solar flower napelemek. Fogyasztásunk csökkentése jó indok a megújulók használatára. Nanotechnológiai partnerünk AkkuFresh nevű termékével támogatja a projektet, mely a Li-ion akkumulátorok töltési idejét lerövidíti, élettartamukat pedig meghosszabbítja.

Hidro- és aeroponikus kertészet
Otthon termelt élelmiszerekkel kevesebbet költhetünk, ugyanakkor csökkenthetjük a talaj- és a vízhasználatot is. Az intelligens hidro- és aeroponikus kert folyamatosan figyeli a környezetét. A mobil applikáció növényeinket teszi interaktívvá, ajánlásokat és emlékeztetőket küld. Terveztünk egy 3D nyomtatható aeroponikus rendszert, partnereink pedig nagy hatásfokú, intelligens, moduláris, belvárosi kertek fejlesztésével foglalkoznak.

3D nyomtatás
Az új 3D nyomtatók szinte bármilyen formájú és méretű objektumot képesek előállítani, ami óriási lehetőség belsőépítészek és magánszemélyek számára otthonaik kialakítására. Több millió ingyenesen letölthető 3D modell található a weben, ezek közül egyre több nyomtatható termék. Célunk a hozzáférés, illetve testreszabhatóság biztosítása, nyílt forráskódú szoftverek és nyomtatók segítségével.

Szenzorok
Óriási gazdasági, környezetvédelmi, egészségügyi, és biztonsági előnyöket ígér az érzékelők elterjedése. Big Data, hatékony elemzések. Együttműködésben startup cégekkel, nyílt forráskódú egészségügyi diagnosztikai eszközöket biztosítunk. Európai egyetemek bevonásával víz- és légszennyezettségi méréseket végzünk városi és vidéki területeken, nyílt forrású eszközökkel.

Robotika
A projekt egyben a nyílt forrású hardverek, robotikai fejlesztések, kutatások támogatója. A háztartási robotika három kiemelt területe: a szórakoztatás, háztartási gépek, illetve az oktatás. Ma még nem használunk robotokat a ház körül, de évről évre jobbak és okosabbak lesznek, így bárki részt vehet a fejlesztésekben, lépésről lépésre haladva.

Nanotechnológia
Dél-koreai partnerünk a nanotechnológia egyik úttörője, olyan háztartási alkalmazásokkal, mint ruházati termékek, kozmetikumok, illetve felületkezelés. Az open source paradigma egyaránt felgyorsíthatja az innovációt, valamint a közösségi beruházásokat a területen. Ily módon, a nanotechnológia lehet a következő ipari forradalom hajtóereje, az anyag pedig olyan könnyen alakíthatóvá válik, mint ma bármely szoftver.

Közösségi fizetőeszközök
Sejtszerűen növekedve, egymáshoz kapcsolódva, a tapasztalatok megosztásával újabb és újabb közösségek kapcsolhatóak be a rendszerbe, melyek egymást is elláthatják energiával, cserekereskedelmet folytathatnak, egyéni elszámolórendszereket próbálhatnak ki, akár nagy távolságokban, különböző országokban. Szükségünk van a BitCoin-hoz hasonló, osztott adatbázisra pénzügyi tranzakcióink kezeléséhez, a megfelelő jogosultságokkal.

Online szolgáltatások
Új weboldalunkon a tervezési folyamatokba kapunk betekintést, verziókövetéssel. Kereshető építési technikák, szakértők, kivitelezők, a tartózkodási helyünkhöz közeli 3D nyomtató csomópontok, beruházási költségek számítása egy mobil applikációban, ami javaslatokkal is elláthat. Projektszervező is egyben munkacsoportok számára.

Jogi kockázatok kezelése
A nyílt forráskódú modell bizonyos jogi kockázatokkal jár. Egy ötletünk valakinek megtetszik, szabadalmaztatja és abból hasznot húz. Céljainkkal összhangban, nem kizárólagos licencet alkalmazunk, a szellemi tulajdon megóvása érdekében. Ebben a Creative Commons Attribution 4.0  ShareAlike License a mérvadó. Ha egy ötletet átdolgozunk, vagy újrahasznosítunk, az eredetivel megegyező licencet kell használnunk a publikálás során.

INTERNET OF THINGS

Elmondható, hogy a megjelenést követően az ENVIENTA azonnal megragadta az emberek képzeletét, beleértve cégeket is. Sokan érzik a negyedik ipari forradalom eljövetelét, de csak kevesen tudják, hogyan profitálhatnak belőle.

Bár úgy gondoljuk, számos lehetőség adódik az üzleti érdekeltségek számára az új korszakban, különösen exponenciális gondolkodással, azonban hadd idézzem most Jeremy Rifkin:

“A Tárgyak Internetje (IoT) a termelékenységünket olyan mértékig képes növelni, hogy az áruk és szolgáltatások előállításának marginális költsége nulla, így szinte mindenhez ingyen juthatunk hozzá. Ennek eredményeként a vállalati nyereség eltűnik, a tulajdonjog gyengül, a szűkösségen alapuló gazdaság pedig lassan átadja a helyét egy olyan gazdaságnak, melynek alapja a bőség.”

Együttműködő partnereink ezt felismerve, üzleti modelljüket ezen változások tükrében alakítják.

RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA ÉS DÖNTÉSHOZATAL

Elképzelhető-e államoktól független önszabályozás a jól szervezett termelés-alapú közösségekben? Meglehet. Egy ideje liquid-demokrácia szoftverek fejlesztésén dolgozunk a közösségek számára. Bizonyos kérdésekben nem dönthet az önérdek, csak a hálózat tagjai közti szoros együttműködés, mely idővel egyre nagyobb szerepet kap a kormányzati és piaci erőviszonyok mellett is.

Gandhi a saját eszközeiket és élelmüket előállító, önfenntartó közösségek ideális gazdasági rendszerét vázolta fel 70 évvel ezelőtt. Az igazi forradalom akkor jön, amikor a közösségek és az előállított javak egyaránt kapcsolódnak a kommunikációs-, az energia-, és a logisztikai internethez; létrehozva egy-egy helyi, mini-IoT infrastruktúrát, ami további közösségek kapcsolódását teszi lehetővé régiók közt. Amikor ez megtörténik, új gazdasági paradigmában találjuk magunkat.

Ez a célja a ENVIENTA projektnek.

PROJEKT KÖZPONTOK

Az ENVIENTA bejegyzett, nonprofit szervezet a spanyolországi Kanári-szigeteken. A paradigmaváltás felé haladva, úgy gondoljuk, hogy ez a helyes társasági modell, vagy jogi forma. A projekt központjaink alapvető célja, egyenrangú közösségi termelőegységek létrehozása. Ez különbözteti meg az ENVIENTA-t az átlagos cégektől. A központok kisebb tőkeinvesztíciót, jelentősebb társadalmi hozzájárulást és a közjavak menedzselését igénylik.

Kooperációra törekszünk a helyi önkormányzatokkal és a lakossággal. Esetünkben megállapodásunk van a földtulajdonossal, a víz, az élelmiszerek, szerszámok, termékek és tudásanyag megosztására egymással. Csakúgy, mint a megújuló energia esetében. Az elektromos autó töltőállomás használata bárki számára ingyenes a környéken. Ez egy következő generációs ‘Sharing Economy’ modell.

A helyi üzem, ahol szinte mindent elkészítünk, amire szükségünk van, kibővül egy design stúdióval, 3D nyomtatóközponttal, kémiai laborral és természetesen egy oktatási központtal, helyi és online képzések, MOOCS tréningek számára. Projekt központjaink egyben ‘tech startup’ inkubátorként is funkcionálnak, helyi, vagy globális kezdeményezéseket felkarolva.

A finanszírozás EU-s pályázatok, hozzájárulások, magánberuházások vagy crowdfunding kampányok révén történhet. Utóbbi esetben támogatóink egy tréningen is részt vesznek, ahol betekintést nyernek az önellátó gazdálkodáson, a 3D nyomtatáson, és az intelligens otthontervezésen kívül sok egyéb más folyamatba is. A befektetők, együttműködő partnerek és a kurzusainkra látogató vendégek számára szálláshelyet is biztosítunk. Így a látogatás felfogható egyfajta “öko-nyaralásként” a barátok, a család, vagy a partnerek számára.

NAGYLÉPTÉKŰ FENNTARTHATÓSÁG

Az eddig elhangzottak alapján felmerülhet, hogy az ENVIENTA projekt előfutára lehet valami még ígéretesebbnek. Ez igaz is. A nyílt forrású projekt tervezése közben kézenfekvőnek tűnt, hogy megoldásainkat nagyobb léptékben is alkalmazzuk, a fenntarthatóság és a demokratikus kontroll szempontjából is optimális lélekszámot feltételezve egy adott területen.

A projekt központok létrehozása, viszonylag rövid idő alatt, segíthet megoldásaink városokban történő alkalmazásában. Az ENVIENTA kapcsolódik a Qetema intelligens város projekthez is, annak open source divíziójaként. Az Internet of Things koncepciója, a hatékonyság és a termelékenység óriási növekedésében hirtelen értelmet nyer, ha városról van szó, mely intelligens – a környezet, lakosság, mobilitás, gazdaság, kormányzat, végső soron – az Élet tekintetében.

Több száz új város épülhet 2050-ig, hogy három milliárd ember számára biztosítson otthont. A fenntarthatóságot alapul véve és jó körülményeket biztosítva, úgy véljük, hogy a Qetema példaértékű lehet, a fenntartható városok fejlesztése szempontjából a jövőben.

A Qetema.org weboldalon tervezünk és hozunk döntéseket a város infrastruktúráját érintő szinte összes kérdésben, az építkezést megelőzően. Jelenlegi célunk 50.000 regisztrált felhasználó elérése a platform indításához. A pénzügyi források előteremtése hasonló az ENVIENTA-hoz: közösségi finanszírozásból és a rendszerszintű fenntarthatóságot támogatók hozzájárulásaiból. Állami támogatások is igénybe vehetők, figyelembe véve elkötelezettségünket az alternatív kormányzás és gazdaság iránt.

Network Society World Congress - Qetema

Az előrejelzések szerint, több milliárd ember költözik városokba az elkövetkező évtizedekben. A jelenlegi körülményeket ismerve, hatalmas katasztrófa volna ez a Föld számára. Azonban a decentralizált kis közösségek, mint az ENVIENTA és az ebből kinövő intelligens városok, mint a Qetema, bizonyíthatják, hogy globális együttműködéssel, illetve kemény munkával létrehozhatók olyan élőhelyek, ahol minden ember számít és a környezet is megóvásra kerül.

Köszönöm a figyelmet.


2017. június 8-án kerül megrendezésre az Open Source Circular Economy Days, vagyis a Nyílt Forrású Körforgásos Gazdaság létrehozását szorgalmazó nemzetközi rendezvénysorozat, amelyhez az Envienta nonprofit szervezet, illetve az Életfa Kulturális Alapítvány is csatlakozott. A “Közösségi jövő – A tudásmegosztás napjai” elnevezésű tematikus programot Budapesten a Dürer Rendezvényház 3-as termében szervezzük. Az eseményről itt tudhat meg többet.

Válaszolj