Az ENVIENTA csapatának értékrendje

Minden vízió mögött, minden cél, minden tevékenység mögött egy értékrend áll. Az ENVIENTA víziója is egy értékrend megnyilvánulása. Elérendő céljaink, tevékenységeink mind azt tükrözik, ahogyan a világról gondolkodunk.

Mit jelent az ENVIENTA? Ez egy rövidítés: ENVIsioning & ENcouraging Technological Alternatives. Magyarul technológiai alternatívák kidolgozásával, támogatásával foglalkozunk. Az ENVIENTA egy elköteleződés olyan technológiák kifejlesztése felé, amik alkalmasak a jelenlegi ökológiai, társadalmi, gazdasági válságok kezelésére.

A válságok leggyakrabban akkor következnek be, amikor megváltozott körülmények hatására sem változtatunk a gondolkodásunkon. Ennek megfelelően a jelenlegi globális krízisek betetőzése egyedül akkor kerülhető el, ha paradigmát váltunk, ha képesek vagyunk keresztülmenni egy társadalmi evolúción. És véleményünk szerint ez az evolúció már megkezdődött. Mi pedig támogatni szeretnénk a kibontakozását.

Globális felmelegedés, éhezés, vízhiány, szegénység, hajléktalanság? Ezeknek a problémáknak a létezése a mai technológiai fejlettségünket figyelembe véve teljesen abszurd. A megoldásukhoz a jelenlegi technológiák készen állnak. Az egyedüli valós probléma, hogy ezen megoldások nem jutnak el oda, ahol szükség volna rájuk. Ez részint gazdasági okok miatt, részint a megfelelő háttérkörnyezet hiánya miatt van így. Ezek azok a dolgok, amiken változtathatunk egy paradigmaváltással.

Az ENVIENTA a nyílt forráskódú fejlesztések terjedését támogatja. A nyílt forráskód garantálja, hogy bárki, bármikor szabadon hozzáférhessen a fejlesztések eredményeihez. A valódi megoldás persze az, ha az eredményekhez való hozzáférés magában foglalja a kész termékek legyártásának, illetve megvásárlásának lehetőségét is. Ahhoz, hogy ez a lehetőség adott legyen, két további trendet is támogatnunk kell. A helyi termékgyártásra alkalmas nyitott műhelyek (makerspace-ek), és az olyan gyártási technológiák (pl. 3D nyomtatás) elterjedését, amelyekkel ipari környezet hiányában is le lehet gyártani a szükséges ipari termékeket.

Legfontosabb célunk azonban a már említett rendszerek hálózatba való szervezése. Teret kell adni a nyílt forráskódú fejlesztésekkel foglalkozó egyének és vállalkozások hálózatosodásának. Ezen célból hoztuk létre az ENVIENTA Platformot, ahol a kereslet és kínálat kapcsolata jön majd létre.

Az említett gyártási technológiák, helyi műhelyek, és az ENVIENTA Platform együtt hamarosan egy olyan kommunikációs és gazdasági környezetet fog alkotni, amely biztosítja, hogy a technológiai fejlesztések eredményei bárhol a világon hozzáférhetőek legyenek. Ebben a környezetben az erőforrások sokkal szabadabban és gyorsabban áramolhatnak, ezáltal könyebben és gyorsabban juthatnak el oda, ahol szükség van azokra.

Ezen dolgokat, azért tartjuk lényegesnek, mert úgy gondoljuk, hogy az erőforrásokhoz való szabad hozzáférés az ember veleszületett, elidegeníthetetlen joga. Mindössze a megfelelő infrastruktúrák kialakításán és alkalmazásán múlik, hogy képesek vagyunk-e biztosítani ezt a jogot mindenki számára. Az emberek szabadsághoz való joga kizárólag akkor ér valóságosan is valamit – mint minden jog -, ha nem pusztán elismerve van, hanem annak feltételei is biztosítottak. Ettől válik egy jog gyakorolhatóvá.

Kövesd az ENVIENTA projektet! Csatlakozz itt: http://t.me/envienta

 

Forrás: Envienta Magyarország

A szerzőről

ENVIENTA Magazin főszerkesztő & közösségi média felelős

Kapcsolódó bejegyzések

Válaszolj